cd Bolesław Leśmian „Poezje”

Ciąg dalszy cytatów z książki pt. „Poezje” Bolesława Leśmiana. Wiersze wybrał i wstępem opatrzył Bohdan Zadura. Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1982.
Część pierwsza fragmentów jest tutaj.
Przepraszam, że nie spisuję całych wierszy, a tylko wybrane fragmenty, czasem nawet tylko wersy. Po pełne teksty sięgnijcie do książki. Miłej lektury 🙂

„STRÓJ
(…)
Szła pieszczota koleją, dreszcz z dreszczem się mijał,
Nim jeden wypił do dna – już drugi nadpijał.
Kto oddawał – dech chwytał, a kto brał – dech tracił!
(…)
I płonęła na twarzy od cudzej uciechy!”
s. 112

„TRZY RÓŻE
Zbliżmy swe dusze i pozwólmy ciałom
Być tym, czym wzajem pragną być dla siebie!”
s. 123

Czytaj dalej „cd Bolesław Leśmian „Poezje””

Powieść o rozumnej dziewczynie – Bolesław Leśmian*)

I
Tak mówię do dziewczyny: Nie wwódź mnie w bór ciemny
Nie wołaj po imieniu, nie patrz oko w oko –
Bo nigdy nie wiadomo, co za stwór tajemny
Z mroku na świat pod ludzką przychodzi powłoką.

A nuż jestem odmienny, niźli tobie chce się –
Niż ten, którego tulisz w niemej pieszczot skardze.
Poznasz mię nad jeziorem – i w polu i w lesie –
A nie poznasz na łożu, nie poznasz przy wardze.

Czytaj dalej „Powieść o rozumnej dziewczynie – Bolesław Leśmian*)”

* * *

„Dwa zwierciadła, czujące swych głębin powietrzność,
Jedno przecie drugiemu ustawiam z pośpiechem,
I widzę szereg odbić, zasuniętych w wieczność,
Każde dalsze zakrzepłych bliższego echem.”

Fragment z KSIĘGI PRZECZUĆ, PROLOG w:”Poezje” Bolesława Leśmiana.

PIERWSZA SCHADZKA
(…)
Nie ma znaków! Od dawna już w nic się rozwiały!
Nie ma żadnych upewnień! Nikt nie wierzy w nas!…
Zamilkły śmiechy w ciemnościach i płacze ustały.
W pajęczynie po kątach zagnieździł się – czas…”
s. 167

Cytat o dwóch zwierciadłach- Bolesław Leśmian

„Dwa zwierciadła, czujące swych głębin powietrzność,
Jedno przecie drugiemu ustawiam z pośpiechem,
I widzę szereg odbić, zasuniętych w wieczność,
Każde dalsze zakrzepłych bliższego echem.”

Fragment z KSIĘGI PRZECZUĆ, PROLOG w:”Poezje” Bolesława Leśmiana. Wiersze wybrał i wstępem opatrzył Bohdan Zadura. Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1982, s. 33.

Bolesław Leśmian „Poezje”


Poniższe cytaty pochodzą z książki pt.
„Poezje” Bolesława Leśmiana. Wiersze wybrał i wstępem opatrzył Bohdan Zadura.
Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1982.
_____________________________

Cytaty ze wstępu do książki:
„Wiersz Leśmiana wydaje się umieszczony u tych metafizycznych korzeni, gdzie wszystko jest dozwolone, bo tam się wszystko zaczyna, i gdzie nie ma jeszcze żadnych praw, bo tam się je dopiero stanowi. Będąc tylko poetą, czyli sługą języka, mógł snadnie uchodzić za jego twórcę.”
Artur Sandauer w odniesieniu do „Wspomnienia” B. Leśmiana, s. 11

Czytaj dalej „Bolesław Leśmian „Poezje””